SOCIAL

Today's life made easy

La companyia pensa en els seus treballadors, en els seus proveïdors, en el seu territori i en la societat en general, sense oblidar a aquells col·lectius que més el necessiten.

modus vivendi

MODUS VIVENDI

En el pla intern, la companyia porta dècades implementant mesures en favor de la conciliació familiar, de la igualtat d’oportunitats, del treball digne i de la inserció de les persones amb discapacitat.

La generació que avui dirigeix l’empresa ha heretat la manera d’entendre la vida dels seus pares i avis. Un modus vivendi basat en els conceptes que regeixen una economia domèstica honrada, solidària i respectuosa amb les persones, amb les tradicions i amb el medi ambient.

Per als pedregueros és tot un orgull que, malgrat el seu enorme creixement, la companyia segueixi situada en el municipi que la va veure néixer.

No hi ha dubte que és una peça inseparable del paisatge social de la comarca i tota una institució la projecció internacional de la qual va sempre de la mà de les seves arrels.

Compromís amb la igualtat d'oportunitats

La Direcció de ROLSER, declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe , així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política de Recursos Humans.

Rolser al costat dels col·lectius més vulnerables

Rolser col·labora amb diferents organitzacions no governamentals com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), Cáritas, Fundació Vicente Ferrer, Fundació Ronald McDonald, Fundació Blas Méndez Ponce (dedicada a nens/as i adolescents en tractament oncològic), així com diverses associacions locals i comarcals que vetllen, entre altres, pel compliment dels drets de les persones amb problemes de salut mental o el dany cerebral adquirit.

Impuls a l'esport

Rlser secunda amb el seu patrocini diferents entitats d’àmbit esportiu com el Club Esportiu Pedreguer i el Joventut Pedreguer (tots dos de futbol masculí) i el CB Rolser Pedreguer (de bàsquet, tant femení com masculí).

Així mateix, la companyia patrocina al jugador de pilota valenciana Pere Ribes i, des de l’any passat, organitza el Trofeu Rolser de Raspall Femení (una modalitat de pilota valenciana).

Fundació Rolser-Server i Pérez

Va ser creada en 1994 arran de la decisió de la família Server Pérez de donar un òrgan a l’església de la Santa Creu de Pedreguer.

Una acció orquestrada pel mestre organero Gerhard Grenzing que no es va detenir després de la donació, sinó que va donar pas a aquesta fundació nascuda per a donar continuïtat tant al projecte de l’òrgan com a moltes altres iniciatives de caràcter cultural i social. La cessió gratuïta de la casa familiar a l’Ajuntament de Pedreguer i un conveni amb la Fundació Baleària, són algunes d’aquestes iniciatives.