SOSTENIBILITAT

Alineats amb la Agenda 2030

Agenda 2030

En Rolser existeix una clara alineació entre el que com a marca aportem amb els nostres productes i el que busquem amb les nostres accions de responsabilitat social corporativa

Metes que estan perfectament alineades amb els principis de l’Agenda 2030. Uns objectius -globals i interconnectats- la finalitat última dels quals és aconseguir un futur millor i més sostenible per a tots i totes, fomentant la igualtat, la prosperitat i la protecció del Planeta.

Així, l’acompliment sostenible de Rolser es materialitza en el seu impacte positiu sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són l’essència tant d’aquest pla d’acció establert per Nacions Unides com de la pròpia filosofia de la companyia des dels nostres orígens.

Agenda 2030

En Rolser existeix una clara alineació entre el que com a marca aportem amb els nostres productes i el que busquem amb les nostres accions de responsabilitat social corporativa

Metes que estan perfectament alineades amb els principis de l’Agenda 2030. Uns objectius -globals i interconnectats- la finalitat última dels quals és aconseguir un futur millor i més sostenible per a tots i totes, fomentant la igualtat, la prosperitat i la protecció del Planeta.

Així, l’acompliment sostenible de Rolser es materialitza en el seu impacte positiu sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són l’essència tant d’aquest pla d’acció establert per Nacions Unides com de la pròpia filosofia de la companyia des dels nostres orígens.

Un clar exemple d’això és la campanya Think Green, llançada en 2019 amb l’objectiu que, en 2030, tots els materials que s’utilitzin en la fabricació dels productes de la marca siguin més respectuosos amb l’entorn.

Un clar exemple d’això és la campanya Think Green, llançada en 2019 amb l’objectiu que, en 2030, tots els materials que s’utilitzin en la fabricació dels productes de la marca siguin més respectuosos amb l’entorn.

Aquest compromís amb el Planeta forma part dels quatre pilars fonamentals de Rolser, al costat de la preocupació per la salut, el disseny, la qualitat, la seguretat i la tecnologia.